Home

BIM Consultancy, modeling en Clash Controle.

In samenwerking met Archi-Co kunnen wij u begeleiden in het opstellen van een BIM-traject. Dit kan gaan van het uitwerken van een BIM-protocol, tot het opbouwen van uw template(s) en bibliotheken. Tevens kunnen we u samen met Archi-Co bijstaan in het modelleren van uw projecten, dit volgens de overeengekomen werkmethodiek en planning, dit zowel voor architectuur als voor stabiliteit. Ook maken we gebruik van Navisworks om losse BIM modellen samen te voegen, te controleren en te gebruiken voor simulaties. Zo kunnen planningen worden gekoppeld, kostencalculaties worden gemaakt, etc. Ook de bouwvolgorde kan worden gesimuleerd en er kunnen modellen worden gemaakt die opdrachtgevers de mogelijkheid geven om zonder aanvullende software door het model te lopen. Tevens kan het worden gebruikt voor Clash Controle: verschillende (deel)modellen kunnen worden vergeleken waarbij modelleerfouten kunnen worden opgespoord.
Niet alleen voor het BIM-gebeuren, maar ook voor AutoCAD en/of AutoCAD Architecture kan het nodige gedaan worden om uw workflow te vereenvoudigen (opmaak templates en profiles, enz…). Dit alles in de 2023 of 2024-versie.

Bouwcoördinatie en controle meetstaten

In opdracht van particulieren, architecten, ingenieurs en immo-kantoren kunnen we o.a. aanvraag en opvolging van offerten verzorgen. Alsook een begeleiding van de werkzaamheden, hulp bij keuze aannemer, enz… De kostprijs van dit alles zal niet opwegen tegenover de uiteindelijk mindere totaalprijs van uw project. De mogelijke problemen en zorgen tijdens de looptijd worden in gezamenlijk overleg bekeken en opgelost. Tevens is controle van reeds opgemaakte meetstaten ook een mogelijkheid, dit zowel voor aanbesteding als voor uitvoering en nacontrole.

error: Deze functie is uitgeschakeld