Home

BIM Consultancy, modeling en Clash Controle.

In samenwerking met Archi-Co kunnen wij u begeleiden in het opstellen van een BIM-traject. Dit kan gaan van het uitwerken van een BIM-protocol, tot het opbouwen van uw template(s) en bibliotheken. Tevens kunnen we u samen met Archi-Co bijstaan in het modelleren van uw projecten, dit volgens de overeengekomen werkmethodiek en planning, dit zowel voor architectuur als voor stabiliteit. Ook maken we gebruik van Navisworks om losse BIM modellen samen te voegen, te controleren en te gebruiken voor simulaties. Zo kunnen planningen worden gekoppeld, kostencalculaties worden gemaakt, etc. Ook de bouwvolgorde kan worden gesimuleerd en er kunnen modellen worden gemaakt die opdrachtgevers de mogelijkheid geven om zonder aanvullende software door het model te lopen. Tevens kan het worden gebruikt voor Clash Controle: verschillende (deel)modellen kunnen worden vergeleken waarbij modelleerfouten kunnen worden opgespoord.
Niet alleen voor het BIM-gebeuren, maar ook voor AutoCAD en/of AutoCAD Architecture kan het nodige gedaan worden om uw workflow te vereenvoudigen (opmaak templates en profiles, enz…). Dit alles in de 2017, 2018, of 2019-versie.

Bouwcoördinatie en controle meetstaten

In opdracht van particulieren, architecten, ingenieurs en immo-kantoren kunnen we o.a. aanvraag en opvolging van offerten verzorgen. Alsook een begeleiding van de werkzaamheden, hulp bij keuze aannemer, enz… De kostprijs van dit alles zal niet opwegen tegenover de uiteindelijk mindere totaalprijs van uw project. De mogelijke problemen en zorgen tijdens de looptijd worden in gezamenlijk overleg bekeken en opgelost. Tevens is controle van reeds opgemaakte meetstaten ook een mogelijkheid, dit zowel voor aanbesteding als voor uitvoering en nacontrole.

Architectuur, stabiliteit en MEP

In samenwerking met architecten- en studiebureaus werken wij uw voorontwerpen, bouwaanvragen en uitvoeringsdossiers volledig uit. Ook kunnen we de nodige bekistings- en wapeningsplannen opstellen, met de bijhorende buigstaten, dit doen we aan de hand van Revit Structure. Sinds enige tijd bieden we nu ook het modelleren van MEP aan (HVAC, sanitair en Electro), en dit met behulp van de nodige software.

Opstellen beschrijvingen en bijhorende meetstaten

Algemene Administratieve-, Bijzondere Administratieve-, en Technische beschrijvingen. Dit alles met behulp van de C3A-Extensies van C3A en LastenboekLink van Geo-IT. Tevens is het mogelijk om een controle meetstaat op te maken van uw Revit-model aan de hand van gepersonaliseerde (controle)schedules, eventueel als nazicht voor een aanbesteding.

Afspraken

Wanneer het project voor beide partijen overzichtelijk is, kan er vooraf een exacte prijsopgave gegeven worden. Meer- of minwerken worden, met wederzijds akkoord, aan het einde van de opdracht verrekend. Bij minder overzichtelijke projecten kan er worden gekozen voor het werken met een overeengekomen vast uurtarief. Op afgesproken tijdstippen zal een tussentijds factuur opgemaakt worden opdat u het overzicht houdt over de geleverde prestaties. Neem gerust contact met ons op voor meer info. Tevens kan u via e-mail voor een specifiek dossier, een vrijblijvende offerte aanvragen, door in bijlage uw ontwerp bij te voegen. Wij informeren u dan zo spoedig mogelijk over onze voordeligste prijs en leveringstermijn.

error: Deze functie is uitgeschakeld